Appeltaarten

Wat te doen op zolder?

De zolder staat voor mij als een plek om te ontdekken en waar waardevolle spullen liggen. Letterlijk en figuurlijk uit het raam kunnen kijken om de omgeving te overzien.

Appeltaarten
‘Appeltaarten’, ook wel gewoon een praatje maken. Zorgen dat de ander op zijn/haar gemak is door dingen te doen/zeggen die bij de ander aansluit. Een ander respecteren om wie die is en van daaruit verder werken.

Een op een begeleiding, tijdens het doen van een activiteit, het gesprek aangaan. Kijken waar iemand tegenaan loopt, wat die lastig of moeilijk vindt. Kijken naar wat het kind al in huis heeft om hiermee om te gaan. Kijken wat het kind nog kan gebruiken om ermee om te gaan. Kortom wat zijn de krachten/ talenten/ kwaliteiten wat een kind al in huis heeft om er zelf mee aan de slag te gaan.
Vaak hebben ze het al in huis en weten ze zelf al een oplossing, maar hebben ze net even dat zetje nodig om het ook te gaan gebruiken.
De activiteiten zijn divers en sluiten aan bij wat een kind leuk vindt.
Te denken aan creatief aan de slag gaan, een spel doen, iets bakken, samen wandelen, iets bouwen etc. (veel is mogelijk!)
Kinderen kunnen om uiteenlopende redenen niet lekker in hun vel zitten en behoefte hebben aan begeleiding . Ik kan kinderen (en hun ouders) helpen met een bepaalde hulpvraag. Deze hulpvraag kan te maken hebben met het leren, het gedrag, de opvoeding of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Mijn manier van werken is vooral oplossingsgericht.

Voor wie is appeltaarten?
Ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die hulp kunnen gebruiken bij alledaagse problemen. Stel jezelf de volgende vragen om erachter te komen of appeltaarten bij jullie past.

• Zit je kind niet lekker in zijn of haar vel?
• Vindt je kind het moeilijk om met zijn gevoelens om te gaan?
• Past je kind zich ook regelmatig aan anderen aan, in plaats van zichzelf te zijn?
• Durft je kind ook niet te kiezen, maar doet hij of zij vaak wat een ander doet?
• Voelt je kind zich soms alleen, ook al heeft hij of zij genoeg mensen om zich heen?
• Voelt je kind zich onbegrepen?
• Weet je kind niet zo goed wat zijn of haar talenten zijn?
• Ervaart je kind problemen m.b.t. samenspelen, pesten, sociale druk, enzovoorts?

Hoe lang duurt appeltaarten?
Voor sommige hulpvragen is 1 afspraak voldoenden, voor andere hulpvragen hebben we wat meer tijd nodig.

Wanneer vindt het appeltaarten plaats?
Datum en tijd worden in overleg overeengekomen. Per keer kijken we wat de behoefte is en wanneer de eventuele vervolgafspraak ingepland wordt. In overleg bekijken we of de ouder wel of niet aanwezig is bij de afspraak.

Hoe veel kost het appeltaarten?
Een kennismaking is vrijblijvend en daar zitten ook geen kosten aan verbonden.
Een afspraak voor appeltaarten kost €40,- inclusief BTW. Deze afspraak duurt ongeveer een uur – anderhalf uur.

Waar wordt het appeltaarten gegeven?
In mijn speciaal daarvoor ingerichte ruimte aan huis.

Voorbeeld
Een ouder neemt contact met mij op over een “probleem”. Haar man en haar zoon hebben bijna dagelijks strijd rondom het bedritueel. Bij moeder is het naar bed gaan nooit een probleem.
Na het kennismakingsgesprek waarbij beide ouders aanwezig waren hebben wij besloten dat ik een coachingssessie ga doen met het kind. We gaan in mijn ruimte gezellig samen aan de slag. Het kind vindt het erg leuk om met ijsstokjes aan de slag te gaan, dus we gaan een mooi bouwwerk maken. Tijdens het knutselen ga ik het gesprek aan over het slapen. Vragen die ik stel zijn; hoe gaat het met bed gaan, wie brengt je meestal naar bed, hoe doet mama dat, en hoe papa. Naar mate het gesprek vordert kwam ik erachter dat het kind het fijner vond met mama omdat papa nooit wilde voorlezen. Het kind gaf aan dat hij het fijn zou vinden als papa dit wel zou doen, omdat ze dan weer meer tijd met elkaar door konden doorbrengen, zonder de rest van het gezin. Hij gaf ook aan dat papa niet zo van lezen houdt en daarom dus ook niet voor wil lezen.
Tijdens de creatieve activiteit met dit kind werd mij duidelijk dat het vooral behoefte aan een stukje aandacht. Moeder heeft alle tijd met het voorlezen en bij vader mist dit. Ik heb toen als tip meegegeven om het boekje “elke dag een vraag” aan te schaffen. Dit is een soort dagboekje dat elke dag ingevuld moet worden. Iets wat vader en zoon goed samen kunnen doen in plaats van het voorlezen. Zo hebben ze toch dat momentje samen.
Na twee weken heb ik telefonisch contact gezocht met vader, we hebben besproken hoe het ging en heb hem nog wat handvaten toegereikt bijvoorbeeld dat hij nog wel wat meer door kan vragen over het antwoord. Vader geeft wel aan dat het naar bed gaan nu goed verloopt en dat zowel hij als zijn zoon erg blij zijn dat ze nu dit momentje samen zo kunnen invullen.

Contact opnemen